TKR 366 ....
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
Bjsoft TKR 366 ....
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR Enterprise ....
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR Enterprise V....
Copyright (C) Bán József 1986 - .....
TKR-... ... Verzió 6.....
Copyright (C) Bán József 1986 - .....
TKR W.T.K.R.
Copyright (C) Bán József 1986 - 2010.
TKR W.T.K.R. ...
Copyright (C) Bán József 1986 - 2010.
TKR Enterprise V2004.
Copyright (C) Bán József 1983 - 2014.
TKR 366 2018
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 10
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2018/10
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2018/10/APP
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366 2021
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 11
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 12
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 13
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 14
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 15
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR 366/2021/15
Copyright (C) Bán József 1983 - ....
. TKR 366/2021/15/APP
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
TKR APP
Copyright (C) Bán József 1983 - .....
Minden jog fenntartva.


SZOFTVER VÉGFELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY
( LICENC ) SZERZŐDÉS

  A szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények ill. egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Vevő a szoftver megvásárlásával a használati jogot szerzi meg, nem a szellemi termék tulajdonjogát.

  A szoftvert a Vevő nem adhatja tovább harmadik személynek, valamint nem másolhatja. A másolás tilalma kiterjed a szoftver dokumentációjára is.

  A Forgalmazó és a Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

--------------------------------

LICENCFELTÉTELEK TKR SZOFTVERHEZ

TKR 366/2023/16/APP

A TKR

  A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Bán József ( vagy az Ön lakhelyétől függően egy viszonteladója ) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak - ideértve azt az adathordozót ( ha van ilyen ), amelyen Ön a szoftvert megkapta.

  A feltételek a szoftverhez tartozó minden TKR

· Frissítésre ( beleértve többek között a hibajavításokat, javítócsomagokat, frissítéseket, verziófrissítéseket, továbbfejlesztéseket, új verziókat és a szoftver utódait - ezek együttes megnevezése: 'Frissítések'),

· bővítésre,

· internet alapú szolgáltatásra és

· terméktámogatási szolgáltatásra

is vonatkoznak, kivéve, ha ezen elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

  A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket.Amennyiben Ön nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szoftvert.

  AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT A SZOFTVER DEMO VÁLTOZATÁHOZ EGY FRISSÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS TARTOZIK, AMELY ALAPÉRTELMEZÉS SZERINT A TKR ÉLESÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT MÁR MINDENKI SZÁMÁRA SZABADON ELÉRHETŐ ILL. A MÁSOLAT A WWW.BANJOZSEF.HU -N IS ELÉRHETŐ. ILYEN, CSAK AZ ÉLESÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT JAVASOLTAN VÉGREHAJTANDÓ FRISSÍTÉS JELENLEG A :

TKR-UPGRADE-UPDATE 6.28.9
https://drive.google.com/file/d/1zapAWMImNBcKSb01zF972w2P-OYhfb_w/view?usp=sharing

TKR-UPGRADE-UPDATE-XP 6.28.4
https://drive.google.com/file/d/1ZCSwOpLcUQA1tFw-iJ9s2CqvB_lE_UGk/view?usp=sharing

tkr-update-xp_sp2
https://drive.google.com/file/d/1kxgOV0Tsn3-XkA0oWroXv9Z31grm0xMW/view?usp=sharing

tkr-update-xp_sp3
https://drive.google.com/file/d/14iMoX81D_xh_h0mLqmpMP9ghdeVOtmvf/view?usp=sharing

TKR-UPGRADE-UPDATE-XP 6.28.13
https://www.banjozsef.hu/tkr-upgrade-update-bjSql.exe

  AMENNYIBEN ÖN KIFEJEZETTEN NEM KÉRI EZT A SZOLGÁLTATÁST, ÖN ÖNÁLLÓAN ELVÉGZI A FRISSÍTÉSEK EGY RÉSZÉNEK AUTOMATIKUS LETÖLTÉSÉT ÉS TELEPÍTÉSÉT A SZÁMÍTÓGÉPÉRE. ILYEN, BÁRMIKOR VÉGREHAJTHATÓ FRISSÍTÉS JELENLEG A :

TKR-DOKU 6.28.12 https://drive.google.com/file/d/1etykA6atqSytjDFQicbESIOO7DsqKj-X/view?usp=sharing https://banjozsef.hu/tkr-doku_hu.exe
TKR-HELP 6.28.19 https://drive.google.com/file/d/1wT59oWDqK_1cXTKKlCRJOzID6pTlrH06/view?usp=sharing https://banjozsef.hu/tkr-help.exe
bjSql V2008 https://www.banjozsef.hu/bjSql_eBook.exe
TKR-ZIP 6.28.5 https://drive.google.com/file/d/1hAtmiZ4PtpGQ3JkaDwcSXdz0uhUB8j7t/view?usp=sharing https://banjozsef.hu/tkr-zip_hu.exe

tkr-home-update
https://www.banjozsef.hu/tkr-home-update.exe

tkr-EU-szamla-update
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-EU-szamla-update.exe

tkr-update
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-update.exe

tkr-keszlet
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-keszlet.exe

tkr-arbevetel
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update/tkr-arbevetel.exe

TKR_366-upgrade-update_xml.exe
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update_xml.exe

TKR_366-upgrade-update_xml-online.exe
https://www.viszk.hu/TKR_366-upgrade-update_xml-online.exe

TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online.exe
https://www.banjozsef.hu/TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online.exe

vagy jelenleg az előzőek helyett elegendő a

tkrupp.zip
https://viszk.hu/upp/tkrupp.Zip
https://drive.google.com/file/d/1omfeEBK3Lc2eNQ-kOPSM9a3fJAXYLjS8/view?usp=sharing

  Ha elfogadja a jelen licencfeltételeket, úgy azok az alábbiakban ismertetett jogokat biztosítják Önnek.

1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja úgy, hogy a készíthető bizonylatokat,adatállományokat és kimutatásokat harmadik személy fele ( pl. könyvelés, NAV, vevő, szállító, partner, ügyfél, stb. ) nem továbbítja ill. a 100 bizonylatos korlátot még nem érte el.

2. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. Bán József minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja.Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ezenkívül az Ön számára tilos:

· nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;

· nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

· nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából ;

· a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe ; valamint

· nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félnek.

3. AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSEK.A szoftverhez egy Automatikus frissítési szolgáltatás tartozik, amely alapértelmezés szerint jelenleg csak a "TKR Adminisztráció" szolgáltatásra előfizetők számára elérhető ill. csak a számukra létezik az e-mailes értesítés ( jelenleg csak kérésre ). Ezt a szolgáltatást Bán József bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni erről a szolgáltatásról, látogasson el a https://www.banjozsef.hu vagy a https://www.viszk.hu webhelyre. A szoftver futása közben lehetősége van ezt a szolgáltatást nem igénybe venni ( 'az automatikus kapcsolódás az aktuális webhelyhez mellőzése' ) példáúl úgy is, hogy az adott szoftver esetén nem keresi fel a javasolt internetes címet ( linket ).

4. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver 'adott állapotában' áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtok hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

5. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internet alapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

6. ALKALMAZANDÓ JOG.

A szoftverrre a magyar jog az irányadó, azon belül is kiemelten a következőek :

Alkotmány
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Magyarország Alaptörvénye
https://www.banjozsef.hu/Alkotmany.pdf

Magyarország Alaptörvénye ( Magyar Közlöny )
https://www.banjozsef.hu/Alkotmany-mk11043.pdf

Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)

Szerzői Jogi Törvény
1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról

Polgári Törvénykönyv
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Társasági Törvény
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Versenytörvény
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról

Számviteli törvény
2000. évi C. törvény a számvitelről

ÁFA törvény 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

24/1995. PM ( XI. 22. ) rendelet
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

34/1999. PM ( XII. 26. ) rendelet
a 24/1995. PM ( XI. 22. ) rendelet módosításáról

23/2014. (VI.30. ) NGM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Kereskedelmi törvény
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

Adatvédelmi törvény
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Információs szolgáltatások
1986. évi II. törvény a sajtóról
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2003. évi XCVII. tv.
a 2001. évi CVIII. törvény 2004. január 1-jei módosítása
2005. évi CLXXI. tv.
a 2001. évi CVIII. törvény 2006. január 1-jei módosítása

7. HATÁLYOS JOG. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja Magyarország által Önnek biztosított jogokat, amennyiben Magyarország törvényei ezt nem teszik lehetővé.

8. GARANCIA KIZÁRÁSA. A licenc az 'adott állapotú' szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. Bán József nem nyújt semmiféle kifejezett garanciát, garanciavállalást vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön további fogyasztói jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A helyi jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Bán József ezúton elzárkózik a vélelmezett garanciavállalástól az eladhatóságra, az adott célra való alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozóan.

9. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. Bán Józseftől vagy beszállítóitól csak közvetlen kár esetén, 1000 Ft erejéig kaphat kártérítést egy teljes TKR-Licenc kifizetése esetén. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

Ezen korlátozás vonatkozik:

· bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal ( beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;

· a szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  A korlátozás akkor is érvényes, ha Bán József tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.   Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

2012.07.05.
2012.08.01.
2012.08.18.
2013.04.27.
2014.08.31.
2016.02.06.
2017.06.07.
2018.10.21.
2018.10.26.
2018.10.31.
2019.01.03.
2019.02.07.
2019.10.05.
2021.03.22.
2023.04.19.