BJ.hu - CÉGIRÁNYÍTÁS, Vállalatirányítás szinte ingyen és majdnem azonnal !!!Általános Szerződési Feltételek

BJ ( banjozsef.hu ) Bjsoft TKR Online - általános szerződési feltételek

MIELŐTT MEGRENDELNE EGY BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ÉS A GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CÍMŰ ANYAGOT. AMENNYIBEN ÖN MEGRENDEL EGY BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, AZ AZT JELENTI, HOGY ÖN ELFOGADJA A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, KÉREM, NE RENDELJEN MEG BJ TKR ONLINE SZOLGÁLTATÁST, ILLETVE NE HASZNÁLJA AZT.

Bevezetés.  Az Ön és Bán József (a továbbiakban "BJ") között létrejött jelen szerződés (a továbbiakban "Szerződés") a BJ TKR Online Szolgáltatás (a továbbiakban "Szolgáltatás") általános szerződési feltételeit (a továbbiakban "Feltételek") tartalmazza. BJ által kínált Szolgáltatás leírása a Gyakran Ismétlődő Kérdések ("GYIK") webcímén ( http://www.banjozsef.hu/GYIK ) vagy más, BJ által időről időre közzétett webcímen található. "Ön" vagy a "Megjelenítő" bármely olyan személyt jelent, amelyet az Ön/Megjelenítő, vagy az érdekeltségébe tartozó más személy(ek), és/vagy a nevében (nevükben) eljáró bármely ügynökség vagy hálózat által benyújtott "TKR Megrendelő" lapon megjelöltek és amely(ek)re ugyancsak vonatkozik a jelen Szerződés.

1.  A Szolgáltatás használata : A Szolgáltatás használatának feltétele BJ előzetes hozzájárulása és az, hogy Ön folyamatosan megfeleljen a TKR Jogi Kapcsolatoknak (a továbbiakban a "TKR Jogi Kapcsolatok"), amely a http://banjozsef.uw.hu/TKR_Jog.exe webcímen és/vagy más olyan webcímen olvasható, amelyet BJ időről időre megjelöl. BJ fenntartja magának a jogot, hogy bármely érdeklődő vagy használó megrendelését bármikor, kizárólag saját belátása szerint elutasítsa. A Megrendeléssel Ön kijelenti és szavatol azért, hogy betöltötte a 18. életévét, és beelegyezik abba, hogy BJ szolgáljon harmadik fél és/vagy saját maga hirdetéseivel és/vagy más tartalommal (az ilyen harmadik fél által szolgáltatott hirdetések, BJ által szolgáltatott hirdetések és más tartalom a továbbiakban együttesen "Hirdetések"), feltéve, hogy amennyiben BJ ellenszolgáltatás nélküli tartalmat küld, Ön jogosult a Szolgáltatás részeként ilyen tartalom átvételét megtagadni. Önnek olyan adatvédelmi irányelvvel kell rendelkeznie, amelyben kifejezetten rendezi, hogy a felhasználója böngészőjén harmadik felek cookiekat ( kis szöveges fájl ) helyezhetnek el és olvashatnak le, vagy web beacont ( elektronikus honlap kép közvetítő ) használhatnak információ gyűjtésre az Ön weboldalán ill. a BJ - TKR Kiadványokban elhelyezett hirdetések és linkek tekintetében. Az adatvédelmi irányelvének cookie ( 'sütik' ) menedzsmenttel kapcsolatos felhasználói információt is tartalmaznia kell.

2.  A Hirdetések működtetése : Ön egyetért azzal, hogy betartja BJ által időről időre közölt specifikációkat a Hirdetések, Linkek és BJ és TKR Márkaelemek ( definíció a 12. pontban ) megfelelő megjelenítésének lehetővé tétele érdekében, beleértve, de nem kizárólag azt, hogy Ön semmilyen módon nem módosítja az Ön számára BJ által biztosított HTML vagy egyéb programozást, hacsak erre nem kapott kifejezett, írásos (az elektronikus levelezést is beleértve) engedélyt BJ -től és Bán József -től.

*  Általános rendelkezések; Bizonyos Szolgáltatás tulajdonságok "Béta" ill. DEMO jellemzőknek minősülnek, vagy más módon nem támogatottak ( "Béta Jellemzők" ill. "DEMO Jellemzők" ). Az alkalmazandó jog által lehetővé tett legnagyobb mértékben a Béta Jellemzők ill. DEMO Jellemzők úgy kerülnek biztosításra, "ahogy vannak" az Ön kockázatára és választása szerint. Önnek tilos a Béta Jellemzőkkel ill. DEMO Jellemzőkkel, nem nyilvános Béta Jellemzők ill. DEMO Jellemzők létezésével vagy a Béta Jellemezőkhöz ill. DEMO Jellemzőkhöz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely információt bármely harmadik személy tudomására hozni.

3.  Kommunikáció kizárólag BJ -vel : Ön beleegyezik abba, hogy az Eszközzel (Eszközökkel) kapcsolatban megjelenített bármely Hirdetést vagy Linket érintő kommunikációt közvetlenül BJ -vel fog folytatni, nem valamelyik hirdetővel.

4.  A felek felelőssége : Kizárólag Ön felel az Eszköz(ök)ért, beleértve annak tartalmát, anyagait és működését, BJ specifikációinak megfelelő használatát, a jelen Szerződés feltételeinek betartását, beleértve a TKR Jogi Kapcsolatoknak való megfelelést is. BJ fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megvizsgáljon bármilyen olyan tevékenységet, mely sértheti a jelen Szerződést, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen számítógépes alkalmazás használatát a Hirdetések, Linkek megjelenítésére és használatára, valamint bármilyen részvételt bárminemű olyan tevékenységben, amelyet a jelen Szerződés tilt. BJ semmilyen felelősséget nem vállal az Ön Eszközével (Eszközeivel) kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan Eszköze végfelhasználóitól származó megjelenítések és lekérdezések fogadását, vagy az Eszköze és a BJ.hu közötti adatátvitelt. Továbbá, BJ nem köteles Önt figyelmeztetni abban az esetben, ha a Hirdetések, Linkek nem jelennek meg helyesen Eszköze (Eszközei) végfelhasználóinak.

5.  Tiltott felhasználások : Ön számára tiltottak az alábbiak, és azok tekintetében harmadik személynek nem adhat felhatalmazást vagy támogatást: (I) Hirdetés, Link információk szerkesztése, módosítása, megváltoztatása, vagy bármilyen ( II ) Hirdetés, Link bármilyen módon történő eltávolítása, elrejtése vagy minimalizálása BJ hozzájárulása nélkül; ( III ) a végfelhasználó által egy Hirdetés bármely részére történő kattintással hozzáfért bármilyen weblap ("Hirdetői Lap") minimalizálása, eltávolítása vagy teljes és hiánytalan megjelenésének más módon történő megakadályozása; ( IV ) ; minden olyan tevékenység, mely egy Hirdetéstől a megfelelő Hirdetői Lapra vezető közvetlen link helyett bármi mást nyújt; ( V ) bármilyen Hirdetés, Link olyan weboldalon, amely bármilyen pornográf, gyűlöletkeltő, erőszakos vagy jogellenes tartalommal bír; ( VI) Hirdetések, Linkek közvetlen vagy közvetett elérése, indítása és/vagy aktiválása az Ön Eszközétől eltérő bármilyen számítógépes alkalmazásból, weblapról vagy ezek segítségével, vagy az Ön Eszközétől eltérő bármilyen egyéb módon; Hirdetések, Linkek belefoglalása az Ön Eszközétől eltérő bármilyen számítógépes alkalmazásba vagy webhelybe a jelen Szerződésben kifejezetten engedélyezettől eltérő mértékben; ( VII ) bármilyen Hirdetésből, Linkből vagy ezek bármilyen részéből, másolatából vagy származékából nyert információk begyűjtése vagy bármilyen, nem átmeneti módon való tárolása; ( VIII ) BJ Webhelyén elhelyezett - esetleg időnként módosított - TKR Jogi Kapcsolatokat vagy az Ön és BJ között létrejött bármely egyéb szerződést sértő bármilyen tevékenység ( beleértve, de nem kizárólagossággal BJ Szolgáltatások feltételeit ); ( IX ) kiadványok terjesztését; ( X ) a BJ.hu ( banjozsef.hu ) használat a Szolgáltatás használata érdekében azt követően, hogy BJ felmondta a Szerződést az Ön szerződésszegésének következtében; vagy ( XI ) részvétel bárminemű olyan tevékenységben vagy gyakorlatban, mely rossz fényt vet BJ -re és Bán József -re vagy más módon rontja BJ és Bán József jó hírnevét és tekintélyét. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen kísérlet az előzőekben felsorolt tevékenységekben való részvételre vagy az előzőekben felsoroltak bármilyen megsértésére a jelen Szerződés lényeges megsértésének számít, és valamennyi alkalmazható törvényes és méltányossági jogorvoslati lépést megtehetek Önnel szemben, beleértve az Önnek nyújtott szolgáltatások azonnali felfüggesztését vagy a jelen Szerződés felbontását, valamint valamennyi polgári és büntetőjogi jogorvoslati lépés megtételét.

6.  Felmondás; megszüntetés : BJ egyéb ügyfeleivel ( ilyen lehet az Önnek internetes hozzáférést, levelező szolgáltatást myújtó, kiadvány terjesztő vállalkozás ) kötött esetleges szerződései értelmében Ön BJ HTML vagy hasonló programozást eltávolítva Eszközeiről indokkal és indok nélkül is bármikor leállíthatja a Hirdetések, Linkek megjelenítését a Szolgáltatást igénybevevő bármely Eszközén. Ön a jelen Szerződést bármikor indokolással vagy anélküli is felmondhatja úgy, hogy a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetésére vonatkozó szándékáról írásbeli értesítést küld a banjozsef@banjozsef.hu címre. A Szerződés az értesítés BJ általi kézhezvételét követő tíz (10) munkanap után szűnik meg. BJ bármely olyan tevékenységet megvizsgálhat, amely a jelen Szerződést sértheti. BJ, saját belátása szerint, bármilyen indokból bármikor leállíthatja a Szolgáltatást vagy annak egy részét, felbonthatja a Szerződést, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely Eszköz részvételét a Szolgáltatásban vagy annak egy részében. BJ ezenfelül fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül megszüntessen bármely olyan Hirdetést, Linket, Szolgáltatást, amely két (2) hónap vagy hosszabb idő alatt nem került meghosszabbításra ( Előfizetés : Megrendelés - Fizetés ). Bármely Eszköz Szolgáltatásban való részvételének megszüntetése vagy jelen Szerződés felbontása után, történjen az bármilyen okból, a 3., 6-10. és 14-17. szakasz továbbra is érvényben marad.

7.  Titoktartás : Ön egyetért azzal, hogy BJ előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem hoz nyilvánosságra semmilyen BJ bizalmas információt. "BJ Bizalmas Információk" közé tartoznak, de nem kizárólag: (a) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi TKR szoftver, technológia, programozás, specifikáció, anyag, irányelv és dokumentáció; (b) a Szolgáltatást igénybevevő ( Előfizető ) felhasználók számára, megrendeléseire vonatkozó, BJ által Önhöz esetleg eljuttatott megjelenítések és felhasználásszámok és egyéb statisztikák és (c) minden egyéb olyan információ, melyet BJ írásban "Bizalmas" vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel látott el. Azokat a pontos "TKR szoftver csomag" és "TKR Rendszerelem" bruttó összegeket azonban nyilvánosságra hozhatja, melyek Licenc díját BJ Szolgáltatások igénybevétele során Ön kifizetett. Nem tartoznak BJ Bizalmas Információk közé az Ön vagy BJ általi szerződésszegés nélkül nyilvánosságra került információk, valamint az olyan információk, ( I ) melyekhez bizonyíthatóan BJ Bizalmas Információkhoz való hozzáférés nélkül, függetlenül jutottak el; ( II ) melyekhez Ön harmadik féltől jogszerűen jutott hozzá; és ( III ) melyeknek nyilvánosságra hozatalát a törvény vagy a hatóságok megkövetelik.

8.  Garancia hiánya : BJ és Bán József semmilyen garanciát nem vállal a Hirdetések megjelenésének és a Hirdetések felhasználásának a mennyiségéért, e megjelenések és/vagy felhasználási lehetőségek kiadásának, aktualizálásának, kézbesítésének időzítéséért, a Felhasználás teljesülését, valamint a jelen Szerződés értelmében az Önnek biztosított megjelenési lehetőségért. Továbbá, a kétségek elkerülése végett, BJ és Bán József sem nem garantálja, hogy a Szolgáltatás folyamatosan ( minden időben ) üzemel, vagy bármely down time ( letöltési, megjelenési idő ) során ( I ), amelynek az oka bármely közforgalmú internet, hálózat vagy szerver kimaradás, ( II ) amelynek az oka az Ön berendezésének, rendszerének vagy helyi hozzáférésének a hibája, ( III ) előre bejelentett karbantartás, vagy ( IV ) BJ ( vagy partnerei ) irányításán kívül eső események, úgy mint sztrájk, lázadás, felkelés, tűz, árvíz, robbanás, háború, kormányzati intézkedés, munkakörülmények, földrengés, természeti katasztrófa, vagy az internet kapcsolat megszakadása olyan helyen, ahol BJ ( vagy partnerei ) vagy az Ön internet hozzéférése található.

9.  Szavatosság hiánya : BJ ÉS BÁN JÓZSEF SEMMILYEN, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HIRDETÉSEKET, LINKEKET ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT A JOGSÉRTŐ JELLEG, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS VALAMELY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG TEKINTETÉBEN. AMENNYIBEN A HIRDETÉSEK, LINKEK NEM BJ VAGY BÁN JÓZSEF TARTALMON ALAPULNAK, VAGY NEM BJ VAGY BÁN JÓZSEF TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE, BJ ÉS BÁN JÓZSEF SEM TARTOZIK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL AZ ILYEN HIRDETÉSEK, LINKEK MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.

10.  Felelősségkorlátozás; vis major : AZ ALÁBB ISMERTETETT BÁRMILYEN KÁRTALANÍTÁSI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEN, VALAMINT BÁRMILYEN SZELLEMI TULAJDONJOG ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONI ÉRDEK ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉN KÍVÜL ( I ) EGYIK FÉL SEM TARTOZIK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FELELŐSSÉGEL A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN SEMMILYEN JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, BÜNTETÉSI JELLEGŰ VAGY BÜNTETŐ KÁRÉRT ( KÁRTÉRÍTÉSÉRT ), LEGYEN ANNAK ALAPJA SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB JOGELMÉLET, MÉG HA AZ ADOTT FÉL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT IS AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS TEKINTET NÉLKÜL BÁRMILYEN KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGES CÉLJÁRA, ÉS ( II ) BJ ÉS BÁN JÓZSEF TELJES ( ÖSSZESÍTETT ) FELELŐSSÉGE A MEGJELENÍTŐVEL ÉS FELHASZNÁLÓVAL SZEMBEN A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN BÁRMILYEN IGÉNY ESETÉN LEGFELJEBB AZ IGÉNY FELMERÜLÉSÉNEK NAPJÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ EGY HÓNAPBAN BJ -NEK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉÉRT, TKR LICENC DÍJKÉNT, HIRDETÉS MEGJELENÍTÉSÉRT KIFIZETETT NETTÓ ÖSSZEG LEHET. Mindkét fél tudomásul veszi, hogy a másik fél az itt rögzített felelősségkorlátozásra tekintettel kötötte meg a jelen Szerződést, és hogy ez a korlátozás a felek közötti megállapodás ( ár/alku ) legfontosabb alapja. Az előzőekben kifejtettek korlátozása nélkül, a fizetési kötelezettségek kivételével, egyik fél sem tartozik semmilyen felelősséggel az adott fél ésszerű hatáskörén kívül eső körülményekből eredő semmilyen mulasztásért vagy késésért, beleértve, de nem kizárólagossággal a kormányzat tevékenységét, a terrorcselekményeket, a földrengést és más természeti csapásokat, a munkakörülményeket és a hálózat-kimaradásokat.

11.  Hirdetés megjelenítés, Szolgáltatás igénybevétel : Ön az Eszközével ( Eszközeivel ) kapcsolatban az Előfizetés ( Megrendelés - Fizetés ; Szállítólevél ) után értesítést kap ( E-mail - Link, Számla - Melléklet ) megjelenített Hirdetésekre és igénybevett Szolgáltatásokra vonatkozó információkról ( Kiadvány, webcím, link, szoftver, szolgáltatás ) BJ -hez beérkezett hirdetési és szolgáltatási díjak alapján, amint az BJ ill. Bán József tudomására jut. A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában ( az elektronikus levelezést is beleértve), BJ az egyes naptári hónapok végét követő körülbelül harminc (30) napon belül küldi el Önnek az Ön által megrendelt ill. használt és kifizetett Hirdetés megjelenéséről ill. igénybevett szolgáltatásokról az Értesítést ( E-mail, link, szállítólevél, számla ), amennyiben az Ön által kifizetett összeg eléri a 20000 Ft -ot. A Szerződés megszűnése esetén BJ annak a naptári hónapnak a végétől számított körülbelül kilencven (90) napon belül küldi el Önnek a számlát, amelyben a Szerződést Ön ( miután BJ kézhez kapta az Ön írásos - beleértve az elektronikus postát is - felmondását ) vagy BJ felmondta. BJ a 2000 Ft -ot meg nem haladó összegről általában csak a szerződés megszünte ill. megszüntetése után állít ki számlát, de amennyiben lehetősége van rá azért ezt is pótolja, amennyiben ez technikailag lehetséges és gazdaságos. Fentiekre tekintet nélkül, BJ és Bán József sem felelős semmiféle olyan számla kiállításért, (a) melynek az alapját képező bármilyen összeg érvénytelen megrendelésből származik, amennyiben ezt BJ ésszerű módon megállapítja, beleértve, de nem kizárólagossággal minden olyan megkeresést, megrendelést, mely ( I ) az Ön E-mail címeiről vagy az Ön felügyelete alá tartozó számítógépekről származik, ( II ) megtévesztéssel vagy kéréssel a Megrendelésre való kattintásra ösztönzött végfelhasználóktól származik, vagy ( III ) olyan Eseményből származik, amikor a megrendelőt hamis képviselettel vagy bármilyen egyéb jogtalan vagy másként illegális módon vették rá a megrendelés feladására, vagy adott számlázási időszak alatt a jelen Szerződés Ön általi megsértéséből erednek. BJ fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a számlát az előzőleg felsoroltak bármelyike, illetve a jelen Szerződés Ön általi bármilyen megsértése esetén, amíg BJ ésszerű módon kivizsgálja az előzőleg felsoroltakat, illetve az Ön általi szerződésszegést, továbbá abban az esetben, ha az Eszközével (Eszközeivel) kapcsolatban megjelenített Hirdetés tulajdonosa nem teljesíti BJ -vel szembeni fizetési kötelességét a Hirdetésért. Ezenfelül, amennyiben Önnek esedékes bármilyen fizetése BJ számára BJ bármilyen szolgáltatásával összefüggésben ( beleértve, de nem kizárólagossággal a TKR szoftvert ), BJ fenntartja a jogot a számla visszatartására valamennyi ilyen hátralék rendezéséig, illetve arra, hogy a Szolgáltatás átminősítésével ÉLES -ből DEMO -vá átmeneti intézkedéssel és szolgáltatási szint ( rendelkezésre állási szint ) csökkentéssel és szolgáltatás aktiválási díj bevezetéssel kompenzálja azt az összeget ( leminősítés ), amellyel Ön tartozik BJ -nek. A számlakiállítás helyességének biztosítása érdekében kizárólag az Ön felelőssége az, hogy számlájához mindig pontos elérhetőségi adatokat adjon meg, és ezeket szükség esetén frissítse. BJ bármikor megváltoztathatja ár- és/vagy szállítási és fizetési feltételeit, annak módját. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltatással kapcsolatban történő valamely intézkedéssel, a szállítólevél ( Megrendelés - Fizetés ) kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban kell értesítenie BJ -t; amennyiben Ön ezt elmulasztja, az úgy tekinthető, hogy Ön valamennyi, adott intézkedéssel kapcsolatos kifogásolási lehetőségéről lemondott.

12.  Nyilvánosság és Titkosság : Ön beleegyezik abba, hogy prezentációkban, marketinganyagokban, ügyféllistákon, BJ.hu -n és kiadványokban BJ felhasználja az Ön nevét és logoját. Amennyiben Ön használni kívánja BJ és Bán József kereskedelmi neveit, védjegyeit, márkajelzéseit, szolgáltatási védjegyeit, logoit, domain neveit vagy egyéb megkülönböztető márka-jellegzetességeit ( a továbbiakban "Márkaspecifikumok"), Ön ezt megteheti, amennyiben a felhasználás módja összhangban áll a jelen Szerződésben foglaltakkal és BJ ill. Bán József mindenkori Márkaspecifikum-használati szabályzatával, az abban foglaltakkal vagy jelzettekkel. A szabályzat a következő webcím alatt található: http://www.banjozsef.hu/Licenc.txt és http://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf ( vagy más olyan webcímen, amelyet BJ időről időre közzétesz ).

13.  Kijelentések és kötelezettségvállalások : Ön kijelenti és szavatol azért, hogy (a) a Szolgáltatás igénybevételekor BJ -nek küldött információi helytállóak és aktuálisak; (b) Ön valamennyi Eszköznek a tulajdonosa vagy jogosult az Eszköz tulajdonosának nevében a jelen Szerződéssel és Szolgáltatással kapcsolatban eljárni; (c) Ön rendelkezik a jelen Szerződés aláírásához és az alább felsorolt aktusok végrehajtásához szükséges joggal, jogkörrel és hatalommal ( felhatalmazással ); és hogy (d) Ön megfelel és továbbra is meg fog felelni az összes vonatkozó jogszabálynak, rendelkezésnek és szabályozásnak ( beleértve, de nem kizárólag a 1997. évi LVIII. törvényt ( Reklám ), 2001. évi CVIII. törvényt ( Információs társadalom ) és a vonatkozó adatvédelmi és magántitokra vonatkozó törvényeket a jelen Szerződés érvényessége ( használata ) során. Továbbá, amennyiben a Kiadvány ill. Hirdetés megjelelenítéséhez és szolgáltatás igénybevételéhez felhasznált Eszköz az Öné, Ön kijelenti és szavatol azért, hogy Ön jogosult a kérdéses Eszközt használni és azzal rendelkezni ( beleértve annak minden tartalmát, és korlátozás nélkül bármely Hirdetést a jelen Szerződés és Szolgáltatás céljából; és (2) Ön biztosítja, hogy az Ön által használt megjelenítő Eszköz megfelel a jelen Szerződés rendelkezéseinek. Továbbá Ön kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi megjelenítéshez igénybevett Eszköz: ( I ) megfelel valamennyi alkalmazandó jogszabálynak, rendelkezésnek és szabályozásnak; ( II ) nem sérti és a múltban sem sértette semmilyen természetes vagy jogi személy jogait vagy a velük szembeni kötelezettséget, ideértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdon, a nyilvánosság és a magántitok jogát vagy a fogyasztóvédelemmel, termékfelelősséggel, szerződéses vagy szerződésen kívüli, vagy egyéb elmélet szerinti károkozással kapcsolatos jogokat és kötelességeket; továbbá ( III ) nem pornográf jellegűek, nem szítanak gyűlöletet, és tartalmuk egyéb módon sem erőszakos jellegű.

14.  Kártalanítási és mentesítési kötelezettség : Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megóvja és mentesíti BJ -t és Bán József -et, annak képviselőit ( ügynökeit ), érdekeltségeit, partnereit, tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és a megfelelő harmadik feleket ( pl. BJ érintett hirdetőit, partnereit, licencadóit, kedvezményezettjeit, tanácsadóit és vállalkozóit) ( a továbbiakban együttesen "Kártalanítandó Személy(ek)") minden, harmadik fél követeléstől, az ezzel kapcsolatos felelősségtől, veszteségtől és kiadástól ( ideértve a kártérítési díjakat, az egyezségek összegét és az ésszerű jogi költségeket ), amely bármely Kártalanítandó Személlyel kapcsolatban az Ön Szolgáltatáshasználatával, Eszközével ( Eszközeivel ) és/vagy a jelen Szerződés feltételeinek Ön általi megsértésével kapcsolatban keletkezett.

15.  BJ és Bán József jogai : Ön tudomásul veszi, hogy BJ és Bán József valamennyi Szolgáltatással kapcsolatos jog, jogcím és érdekeltség tulajdonosa ( jogosultja ), ideértve, de nem kizárólagossággal, minden Szolgáltatással kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogot (meghatározását ld. alább) ( beleértve BJ és Bán József hirdetésszolgáltató technológiáját Márkaspecifikumait/Márkajellegzetességeit, beleértve a hallgatólagosan megszerzett felhasználási jogosultságokat, de kivéve BJ és Bán József által harmadik féltől licencelt tételeket, vagy az Eszközt alkotó harmadik fél "HTML Compiler" -ét, "Internet böngésző" -t és "Levelőző" -t, és hogy Ön - a jelen Szerződésben foglaltakon kívül - nem szerezhet semmiféle jogot, tulajdont vagy érdekeltséget a Szolgáltatással kapcsolatban / a Szolgáltatás tekintetében. Ön semmilyen BJ szolgáltatást, szoftvert vagy dokumentációt nem módosíthat, nem adaptálhat, nem fordíthat le, nem alkothat belőlük másodlagos művet, nem fordíthatja vagy fejtheti vissza őket, nem elemezheti belső felépítésüket, és más módon sem próbálkozhat forráskódjuk kivonásával, sem azonos vagy hasonló szolgáltatás vagy termék létrehozásával a Szolgáltatás vagy az itt foglalt tulajdonjogi információk használata vagy hozzáférése útján. Ön nem távolíthatja el, nem rejtheti el és nem módosíthatja BJ és Bán József szerzői jogainak feltüntetését ( copyright notice ), Márkaspecifikumait vagy a szellemi jogokkal kapcsolatos egyéb megjelöléseit, amelyeket BJ és Bán József szolgáltatásai, szoftverei vagy dokumentumai tartalmaznak, vagy amelyek ezekhez kapcsolódnak ( ideértve, de nem kizárólagosan, BJ és Bán József Márkaspecifikumainak feltüntetését a Hirdetésekben, Linkekben ). "Szellemi Tulajdonjogok" alatt a szerzői jogok, személyhez fűződő jogok, kereskedelmi titkokkal kapcsolatos jogok, védjegyjogok, tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogok, nyilvánossági jogok, adatvédelmi jogok, továbbá bármely és valamennyi egyéb tulajdonjog, valamint ezek bármely és valamennyi alkalmazása, megújítása, helyreállítása és újra-életbeléptetése értendő, melyek jelenleg vagy a jövőben bárhol a világban hatályosak lesznek időről időre.

16.  Információ felhasználáshoz / adatvédelemhez való jog. BJ adatvédelmi szabályzatának megfelelően, amely a http://www.banjozsef.hu/Adatvedelem.txt címen, vagy más, BJ által időről időre közzétett helyen található, kezelheti ( megőrizheti ) és felhasználhatja az Ön által átadott valamennyi információt, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön által használt Eszközök nevét és ismertetőjét, valamint az Ön elérhetőségi és számlázási adatait. Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ továbbíthat és harmadik fél tudomására hozhat Önre vonatkozó, személyes azonosításra alkalmas adatokat abból a célból, hogy Önnek a Szolgáltatás igénybevételéhez való jogát jóváhagyják, vagy az lehetővé váljon, beleértve olyan harmadik személyeket is, amelyek székhelye olyan államban van, amely az Ön államánál kevésbé szigorú adatvédelmi szabályokat alkalmaz. BJ továbbá jogi eljárásokhoz - mint például tanúzás, házkutatási parancs vagy bírósági határozat - is kiadhat Önnel kapcsolatos információt, valamint olyan esetekben, amikor saját jogát kívánja biztosítani, gyakorolni, vagy védekezni kíván az ellene felhozott követelésekkel szemben. BJ és Bán József kizár minden felelősséget, és nem terheli Önnel szemben felelősség ezeknek az információknak az ilyen harmadik személyek által történő feltárásáért. BJ megoszthatja az Önre vonatkozó, személyes adatokat nem tartalmazó információt, beleértve az URL -eket ( Link ), valamint hasonló adatokat hirdetőivel, üzleti partnereivel, szponzoraival és egyéb harmadik felekkel. Ön emellett biztosítja BJ számára a jogot a megjelenítéséhez ill. "megkereséséséhez" ( Weblap, URL, E-mail cím, Számlázási cím, Levelezési cím ).

17.  Egyéb rendelkezések : Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésből fakadó bármely vitás kérdés vagy jogigény eldöntése érdekében a felek alávetik magukat BJ ill. Bán József által választott bíróság döntésének. Jelen Szerződés képezi a felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodást. A felek a jelen Szerződést írásban együttesen módosíthatják azzal (úgy), hogy Ön online elfogadja a frissített feltételeket, vagy Ön továbbra is folytatja a Szolgáltatások igénybevételét azután, hogy BJ frissítette a feltételeket. A jelen Szerződés valamely előírásának megszegéséből következő igény bármelyik fél általi érvényesítésének elmulasztása nem eredményez az adott rendelkezéshez kapcsolódó későbbi szerződésszegéssel kapcsolatos jogról való lemondást, továbbá, amennyiben az egyik fél nem követeli a másik féltől valamely kötelezettsége teljesítését, az nem érinti azt a jogát, hogy azt később követelje. Ha a jelen Szerződésben végrehajthatatlan rendelkezés fordul elő, akkor az ilyen rendelkezést a felek akaratát tükrözően módosítani kell, miközben a Szerződés többi rendelkezése továbbra is teljes egészében érvényben marad. Ön a jelen Szerződés alapján megillető semmilyen jogát nem értékesítheti, ruházhatja át vagy engedményezheti. Az erre irányuló minden kísérlet a jelen Szerződés felbontását vonhatja maga után BJ és Bán József felelőssége nélkül. A fentieket nem érintve, BJ és Bán József minden értesítés nélkül bármely partnerére jogosult a jelen Szerződést ill. annak bármely részét átruházni ( Természetesen Bán József és BJ eddig és a jövőben is fennálló jogai megtartása mellett ). BJ ill. Bán József és az Ön közötti kapcsolat független szerződő felek közötti kapcsolat, és nem valamiféle társulás.

2001.01.01.
2008.03.13.
2008.03.19.
2008.04.10.
2008.05.26.
2009.02.16.
2010.02.18.
2011.08.22.
2012.07.05.
2012.08.01.
2012.08.04.
2012.08.18.
2013.04.27.
2018.07.01.


BJ ( banjozsef.hu ) Bjsoft - Szolgáltatások Feltételei

Internet : www.banjozsef.hu banjozsef@banjozsef.hu

1.  A BJ-vel való jogviszony

1.1  A BJ által forgalmazott és közvetített termékeknek, szoftvereknek , szolgáltatásoknak és weboldalaknak ( a jelen iratban ezek együttesen : a 'Szolgáltatások', ami viszont nem foglalja magában az olyan szolgáltatásokat, amelyeket BJ külön írásos szerződés alapján nyújt ) Ön általi használatára az Ön és a BJ között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. A jelen iratban a 'BJ' Bán József -et jelenti, akinek az üzleti központja Magyarországon, 9436 Fertőszéplak, Szent Imre utca. 18. alatt található. Ez az irat leírja a szerződés létrejöttét és rögzíti néhány feltételét.

1.2  Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és BJ között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban 'Általános Feltételekként' utalunk.

1.3  Az Ön és BJ között létrejött szerződés az Általános Feltételek mellett az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb Jogi Feltételeket is tartalmazza. Ezeket a jelen dokumentumban 'További Feltételeknek' nevezem. Amennyiben egy adott Szolgáltatásra irányadóak További Feltételek, Ön ezeket a Szolgáltatások használata során vagy a Szolgáltatások keretében ismerheti meg.

1.4  Az Általános és a További Feltételek együttesen képezik az Ön és BJ között létrejött és a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződést. Fontos, hogy szánjon időt arra, hogy ezeket alaposan végigolvassa. Az Általános és További Feltételekből álló szerződést a továbbiakban 'Feltételeknek' nevezem.

1.5  Amennyiben az Általános és a További Feltételek között ellentmondás van, a További Feltételek az irányadóak az adott Szolgáltatásra.

2.  A Feltételek elfogadása

2.1  A Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket. Ön nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.

2.2  Ön az alábbi módon fogadhatja el a Feltételeket:

(A)  az adott képre, szövegre, gombra ( link ) , stb. kattintással, ha a honlap bejelentkező lapjáról tovább akar lépni egy további Szolgáltatás ( információ, dokumentáció, szoftver ) igénybevételére ; vagy

(B)  a Szolgáltatás igénybevétele során. Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy BJ a Feltételek elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.

2.3  Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a Feltételeket, amennyiben (a) Ön nem éri el BJ-vel való szerződés megkötésére lehetőséget biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy (b) Magyarország vagy azon állam joga szerint, amelyben az Ön állandó lakhelye van, vagy amelyben a Szolgáltatásokat használja, Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

2.4  A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az Általános Feltételek egy példányát saját felhasználásra.

3.  A Feltételek nyelve

3.1  Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben BJ a Feltételek magyar nyelvű változatát lefordíttatta az Ön nyelvére, azt csak az Ön kényelme érdekében tette, és csak a magyar nyelvű Feltételek az irányadó az Ön és BJ közötti viszonyra.

3.2  Amennyiben a magyar nyelvű Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

4.  A Szolgáltatások BJ általi nyújtása

4.1  BJ Magyarországon számos partnerrel rendelkezik ( 'Szoftver Közvetítők' , 'Internet szolgáltatók' és 'Webáruház üzemeltetők' ). Esetenként ezek a vállalatok fogják Önnek BJ nevében nyújtani a Szolgáltatásokat. Ön elismeri és elfogadja, hogy ezek a Szoftver közvetítők és Webáruház üzemeltetők jogosultak a Szolgáltatások nyújtására.

4.2  BJ folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit.

4.3  Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ a fent említett folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint ( véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ) leállíthatja a Szolgáltatások ( vagy azok bármely tulajdonsága ) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni BJ-t.

4.4  Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben BJ nem tesz elérhetővé egy adott információt, dokumentációt, szoftvert, úgy Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz ( fájlokhoz, tartalmakhoz ).

4.5  Bár BJ egyelőre semmilyen korlátozást nem jelöl meg a Szolgáltatáson keresztül elérhető információk, dokumentációk, szoftverek vonatkozásában, Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ bármikor szabad belátása szerint bevezethet ilyen korlátozást.

5.  A Szolgáltatások igénybevétele

5.1  Bizonyos Szolgáltatások igénybevétele érdekében Ön a Szolgáltatás igénybevételére való regisztráció részeként vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget ) kérek. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön BJ-nek ad pontos, valós és időszerű.

5.2  Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll (a) a Feltételekkel és (b) az adott államban irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.

5.3  Ön elfogadja, hogy BJ által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik ( illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha az Ön és BJ között létrejött külön szerződés ezt kifejezetten megengedi.

5.4  Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.

5.5  Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására, kivéve ha ezt az Ön és BJ között létrejött külön szerződés kifejezetten megengedi.

5.6  Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget ( beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt BJ-t éri ). BJ az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

6.  Az Ön jelszava ( jelenleg 'csak' a TKR-Hírek és néhány TKR szoftver csomag esetén van ilyen lehetőség közvetlenül a BJ.hu -n keresztül elérhető szolgáltatások esetén ), és hozzáférésének biztonsága.

6.1  Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön a felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni.

6.2  A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel BJ felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

6.3  Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát jogosulatlanul használták, azonnal értesíti BJ-t a banjozsef@banjozsef.hu -n keresztül.

7.  Bizalmas és személyes információk

7.1  BJ adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el BJ Adatvédelmével kapcsolatos http://www.banjozsef.hu/Adatvedelem.txt dokumentációban foglaltakat. Ez a dokumentáció tartalmazza, hogy BJ hogyan kezeli az Ön személyes információit a Szolgáltatások igénybevétele során.

7.2  Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait BJ adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználják.

8.  Tartalom a szolgáltatásokban

8.1  Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért, zenéért, audio fájlért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más képanyagokért ), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy felelős, akitől Ön az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban 'Tartalomnak' nevezem.

8.2  Tájékoztatom, hogy a Szolgáltatások - beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat - részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Tartalom azon szponzorok vagy reklámozók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat BJ rendelkezésére bocsátották ( vagy amelyek ezek nevében járnak el). A Tartalmat ( sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve ha BJ vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben Önt erre felhatalmazta.

8.3  BJ erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen Szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a Tartalmat vagy annak egy részét.

8.4  Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyeket Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

8.5 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön szerez be, a Szolgáltatások igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért ( beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön BJ-nek okoz ). A fentiek miatt BJ nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.

9.  Tulajdonjog

9.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy BJ ill. Bán József a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is ( függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, Ön elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan információkat, amelyeket BJ bizalmasként jelöl meg és amelyeket Ön BJ előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

9.2  A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja BJ kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét ( pl. a forgalmazott TKR szoftver Licenc -ek ), kivéve ha az Ön és BJ ill. Bán József között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

9.3  Amennyiben az Ön és BJ között létrejött külön írásbeli szerződés kifejezetten felhatalmazza Önt a márkajelzés ( TKR ) felhasználására, úgy Ön vállalja, hogy azt ezen külön szerződés, a Feltételek vonatkozó rendelkezései, valamint a TKR márkával kapcsolatos, időről időre frissített iránymutatásai feltételeinek megfelelően használja fel. Ezek a Licenc feltételek megtekinthetők online a http://www.banjozsef.hu/Licenc.txt és a http://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf dokumentációkban ill. más URL-en, amelyet BJ időről időre az Ön rendelkezésére bocsáthat ( ilyen információ azért jelenleg is a http://www.banjozsef.hu/TKR-VP.pdf ).

9.4  A 11. pontban foglalt korlátozott felhasználási engedély kivételével BJ elismeri és elfogadja, hogy a jelen Feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Öntől (vagy az Ön számára engedélyt adóktól) azokra a Tartalmakra, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Szolgáltatásokon ad fel, küld el, illetve jelenít meg, beleértve az adott Tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is ( függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn ), kivéve ha az Ön és BJ között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik. Ön vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért Ön a felelős és BJ nem köteles az Ön nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.

9.5  Nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést ( beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket ).

9.6  Nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza, kivéve ha az Ön és BJ között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

10.  Felhasználási engedély BJ-től

10.1  BJ személyes, világszerte felhasználási jogosultságot biztosító, ingyenes és nem kizárólagos használati jogot biztosít Önnek arra a dokumentációra és DEMO szoftverre ( a továbbiakban 'DEMO szoftver'), amelyet BJ bocsát az Ön rendelkezésére az Ön rendelkezésére bocsátott Szolgáltatások részeként. Ez a felhasználási engedély kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön a Feltételek keretein belül szabadon igénybevehesse és élvezhesse BJ által nyújtott Szolgáltatásokat.

10.2  Ön nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az Ön és BJ között létrejött írásbeli szerződés erre kifejezett felhatalmazást ad vagy azt jogszabály kifejezetten lehetővé nem teszi vagy elő nem írja.

10.3  Ön nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a Szoftver használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a Szoftverhasználati jogosultságát, kivéve ha BJ ehhez írásbeli hozzájárulását adja.

11.  A Tartalom felhasználási engedélye

11.1  A Szolgáltatásokon keresztül elérhető vagy a Szolgáltatáson feltüntetett Tartalommal kapcsolatos szerzői jog és más joga fennmarad. A tartalom feladásával, elküldésével vagy feltüntetésével Ön állandó, visszavonhatatlan, világszerte érvényes, ingyenes és nem kizárólagos licenciát biztosít a Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött, illetve a Szolgáltatásokon feltüntetett bármilyen Tartalom reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára. A licencia kizárólagos célja, hogy BJ a Szolgáltatásokat megjeleníthesse, terjeszthesse és promotálhassa, és a licenciát az egyes Szolgáltatások tekintetében az adott Szolgáltatáshoz fűződő További Feltételek alapján vissza lehet vonni.

11.2  Ön tudomásul veszi, hogy ez a licencia feljogosítja BJ -t arra, hogy a Tartalmat olyan vállalatok, szervezetek és magánszemélyek rendelkezésére bocsássa, amelyek részére összekapcsolt szolgáltatásokat nyújt, továbbá, hogy a Tartalmat az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban használja.

11.3  Ön tudomásul veszi, hogy BJ a Szolgáltatások felhasználók részére történő nyújtása körében tett technikai lépések során (a) továbbítja, illetve forgalmazza az Ön által használt Tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközökön keresztül; és (b) olyan változtatásokat eszközölhet a Tartalomban, amelyek szükségesek az adott Tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek, szolgáltatások és médiumok technikai feltételeinek való megfeleléshez. Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a licencia alapján BJ jogosult megtenni mindezeket a lépéseket.

11.4  Ön kijelenti és szavatolja BJ felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti licencia megadásához.

12.  DEMO Szoftver frissítés

12.1  Előfordulhat, hogy az Ön által használt DEMO Szoftver időről időre változik, amelyről a BJ.hu -n keresztül mindig értesülhet ( jelenleg ezek az alap frissítések a BJ.hu - n keresztül a következő címeken érhetőek el : http://tkr-bj.uw.hu/tkr-upgrade-update_hu.exe és a http://tkr-bj.uw.hu/tkr-upgrade-update-xp.exe ). A frissítések célja az, hogy a Szolgáltatásokat fejlesszem, jobbá és könnyebben használhatóvá tegyem. A frissítések tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások használata során ilyen frissítésekre kerüljön sor, természetesen csak az Ön kezdeményezésére ( illetve hogy BJ Önnek ilyeneket bocsásson a rendelkezésére ). Természetesen az alap frissítések nem mindegyik TKR szoftver csomag esetén 'okoznak' változást, de a végrehajtásuk mindig a teljesen aktuális változat fele való lépést jelent. A célja pedig az,hogy egy esetleges TKR-Licenc ( TKR szoftver élesítési szolgáltatás és használatba vételi engedély ) megrendelés esetén Ön mindig az éppen aktuális változattal rendelkezzen az adott TKR szoftver csomagból.

13.  BJ-vel való jogviszony megszűnése

13.1  A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy BJ meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:

13.2  Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni BJ-vel kötött szerződését, úgy azt megteheti (a) BJ-nek küldött értesítéssel, valamint (b) minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével, amelyet Ön használ és amely tekintetében BJ megadta Önnek a felmondás lehetőségét. A felmondást írásban kell elküldenie BJ címére, amely a jelen Feltételek elején szerepel.

13.3  BJ bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, amennyiben:

(A)  Ön megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést ( vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ön nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit ); vagy

(B)  BJ jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ön részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik ); vagy

(C)  az a partner, amely segítségével BJ Önnek a Szolgáltatást nyújtotta, felmondta BJ-vel fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább Szolgáltatását az Ön részére; vagy

(D)  Bj úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások nyújtását abban az államban, amelynek Ön az állandó lakosa, vagy amelyből Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi; vagy

(E)  BJ-nek, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg Önnek Szolgáltatásokat nyújtani.

13.4  A Feltételek 4. pontjában rögzített feltételek szerinti Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a jelen pont egyetlen rendelkezése sem érintheti BJ jogait.

13.5  Amennyiben a Feltételek hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely az Ön vagy BJ érdekében állt, amelynek Ön vagy BJ az alanya ( vagy amelyet Ön vagy BJ a Feltételek hatálya alatt szerzett meg ), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre, és ilyen esetben a 20.7. pontban foglalt rendelkezések továbbra is határozatlan ideig irányadóak a fenti jogokra, kötelezettségekre és felelősségvállalásokra.

14.  A szavatosság kizárása

14.1  BJ a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja az Ön rendelkezésére és sem BJ, sem Bán József vagy a Partnerei, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.

14.2  Különösen, BJ, Bán József és Partnerei, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják az Ön számára, hogy:

(A)  az Ön által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ön által állított követelményeknek,

(B)  az Ön által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,

(C)  a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és

(D)  a Szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

14.3  A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek ( beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés ) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.

14.4  A jelen Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

15.  A felelősség korlátozása

15.1  A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki BJ felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

15.2 A fenti 15.1. pontban foglaltakat figyelembevéve, BJ, Bán József és a Partnerei, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ön felé:

(A)  semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Önnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő ) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

(B)  minden olyan veszteséget és kárt, amely Önnél az alábbiak miatt merül fel:

(I)  Ön számított a Szolgáltatások teljességére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Önt ért veszteség vagy kár az Ön és az olyan partner közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek az elérhetősége a Szolgáltatáson keresztül megjelenik;

(II)  bármilyen, BJ által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója ) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(III)  a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(IV)  Ön elmulasztott BJ részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(V)  Ön elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;

15.3  A 15.2. pontban meghatározott, BJ felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha BJ-t megfelelően tájékoztatták, illetve BJ tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

16.  Szerzői jog és védjeggyel kapcsolatos szabályok

16.1  BJ szerzői jogi védelemre vonatkozó politikája szerint minden olyan állítólagos szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos észrevételre válaszol, amely megfelel a magyar és az irányadó nemzetközi szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályoknak és megszünteti az ismétlődő jogsértést elkövetők hozzáférését. BJ által forgalmazott TKR-Licenc -ek feltételei letölthetőek a http://www.banjozsef.hu/Licenc.txt és a http://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf ill. más URL-en, amelyet BJ időről időre az Ön rendelkezésére bocsáthat ( ilyen információ azért jelenleg is a http://www.banjozsef.hu/TKR-MTK-V2010.pdf, amely a jelenleg forgalmazott legnagyobb TKR-Szoftver csomag "Felhasználói Kézikönyv" -e ).

16.2  BJ ill. Bán József az ajánlási tevékenységével kapcsolatban sajnos védjegy használati kifogásokkal kapcsolatos eljárást nem tud lefolytatni, de BJ ill. Bán József által forgalmazott Termékek és nyújtott ill. nyújtható szolgáltatások tekintetében az alap dokumentációk a 'TKR-Árlisták' és a 'TKR Szolgáltatási szerződés', amelyek a http://www.banjozsef.hu/TKR-Arlistak.exe és a http://www.banjozsef.hu/TKR-Szolgaltatas.pdf címeken találhatóak ill. onnét tölthetőek le ( természetesen elérhetőek közvetlenül a BJ.hu -n keresztül is, a 'Termékeink' 'gomb - menüpont mögött').

17.  Reklámok

17.1  BJ egyes Szolgáltatásokat reklámbevételekből finanszíroz, így a Szolgáltatásokon reklámok és promóciók is megjelenhetnek. Az ilyen reklámok a Szolgáltatásokon tárolt információ tartalmához kapcsolódó reklámok és erre vonatkozóan a Szolgáltatásokon vagy más információkon keresztül lehet kérdéseket feltenni.

17.2  A Szolgáltatásokon keresztül történő reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét BJ saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

17.3  A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserébe Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ reklámokat helyezzen el a Szolgáltatásokon.

18.  Egyéb tartalom

18.1  A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. BJ-nek nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket BJ-vel kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.

18.2  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy BJ nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

18.3 Ön tudomásul veszi és elfogaja, hogy BJ nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy Ön nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

19.  A Feltételek módosítása

19.1  BJ időről időre megváltoztathatja az Általános és a További Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, BJ az Általános Feltételek új változatát elérhetővé teszi a http://www.banjozsef.hu/Feltetelek.txt -ben és az Ön rendelkezé- sére bocsátja a Szolgáltatásokon belül, vagy azokon keresztül.

19.2  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy az Általános és További Feltételek megváltoztak, BJ úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az Általános és További Feltételek módosított változatát.

20.  Általános jogi feltételek

20.1  Előfordulhat, hogy Ön a Szolgáltatások igénybevételekor ( annak eredményeképpen vagy annak során ) egy másik vállalat vagy személy szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le, illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ön és az érintett vállalat vagy személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a Feltételek nem érintik az Ön és az ilyen vállalkozások vagy személyek között fennálló jogviszonyt.

20.2  A Feltételek az Ön és BJ között létrejött teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Szolgáltatás igénybevételére ( kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket BJ külön írásbeli szerződés feltételei szerint nyújt Önnek), és amely felülír minden, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön és BJ között korábban létrejött szerződést.

20.3  Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ e-mail -ben, SMS -ben, postai úton vagy küldeményben értesítést küldjön Önnek a Feltételek megváltozásáról.

20.4  Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben BJ nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek ( vagy az irányadó jogszabályok ) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy BJ formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

20.5  Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

20.6  Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bán József a jelen Feltételek kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Bán József jogosult a Feltételek minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rá nézve valamilyen előnyt ( vagy jogosultságot ) tartalmaz. Bán József -en kívül semmilyen vállalkozás ill. magánszemély nem lehet a Feltételek harmadik személy kedvezményezettje.

20.7  A Feltételekre, illetve az Ön BJ-vel való jogviszonyára a magyar jog az irányadó. Ön és BJ egyetértenek abban, hogy a magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel ( illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel ) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.

2012.07.05.
2012.08.01.
2012.08.18.
2013.04.27.
2018.07.01.Kedves Partner !

Az alábbiakban ill. a hivatkozásokon keresztül érhetőek el az aktuális TKR-Licenc és TKR-Szolgáltatás megrendeléshez szükséges dokumentumok.

 Amennyiben bármilyen problémája van az alábbi ill. a hivatkozáson keresztül elérhető dokumentumokkal kapcsolatban, nyugodtan keressen meg.

TKR-Megrendelő ( .PDF )
TKR-Megrendelő ( .DOC )
TKR-Megrendelő ( .ODT )


 Természetesen nem okvetlenül kell kitöltve megküldeni az előző dokumentumokat, hanem elegendő a számlázási címet és a megrendelni kívánt TKR terméket vagy szolgáltatást megnevezni és e-mail -ben elküldeni.

banjozsef@banjozsef.hu

Ha most csak néhány TKR rendszerelemre kíváncsi ízelítőképpen, akkor a TKR-DEMO Önnek készült.

  Felhasználói Kézikönyv      Telepítés értelmező :  TKR-Install.txt ( 6,39 kByte )          TKR szoftver csomag választék


Javasolt INFORMÁCIÓ szerzési sorrend !!!
----------------------------------------------------

1. A "TKR-Bemutató" megtekintése

2. A "TKR-Doku(_hu)" letöltése, telepítése, tanulmányozása

3. Egy "TKR Felhasználói Kézikönyv" letöltése, elolvasása

4. A "TKR-WINDOW(_hu)" letöltése, végrehajtása, tanulmányozása

5. Egy "Bemutató TKR-Szoftver" telepítése

6. Egy "Teljes TKR-Szoftver" beüzemelése

7. A teljes www.banjozsef.hu folyamatos tanulmányozása, az önálló ( Internet kapcsolat
    nélküli ) munkához okvetlenül szükséges "anyagok" letöltése a saját PC -re.

-------------------------------------------------------------------------------------------

8. A tkrblog - ha nem is folyamatos - tanulmányozása, de időközönkénti megtekintése
    mindenképpen, mert a TKR -t  ill.  a TKR  felhasználókat  is  érintő  aktualitások  ott
    kerülnek általában megosztásra.

BJ65.hu - Bjsoft TKR CÉGIRÁNYÍTÁS, Vállalatirányítás szinte ingyen és majdnem azonnal !!!      Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>                  banjozsef@banjozsef.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>TKR-Licenc   TKR-Licenc(e)   TKR-Szolgáltatás   Általános Szerződési Feltételek   TKR Liszensz   bjSql

   TKR Termék / Szolgáltatás árlisták : TKR-Arlistak.exe

   TKR-Termék : TKR-Termek.pdf


   TKR-Szoftver    TKR-Cégirányítás    TKR-Vállalatirányítás

 Több mint 25 éve a piacon, jogszabálykövetéssel, támogatással!Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>
TKR Jogi Kapcsolatok

Alkotmány : 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

         Magyarország Alaptörvénye

         Magyarország Alaptörvénye ( Magyar Közlöny )

Szerzői Jogi Törvény : 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról

Polgári Törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

         Új Polgári Törvénykönyv

Társasági Törvény : 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

                                            2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Versenytörvény : 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a

                              versenykorlátozás tilalmáról

Számviteli törvény : 2000. évi C. törvény a számvitelről

ÁFA törvény : 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

                        2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

   24/1995. PM ( XI. 22. ) rendelet :

      a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a

      nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

   34/1999. PM ( XII. 26. ) rendelet :

      a 24/1995. PM ( XI. 22. ) rendelet módosításáról

   23/2014. (VI.30. ) NGM rendelet :

      a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

...
 Bán József és a Viszonteladói által forgalmazott TKR szoftver csomagok számlázó programja - a TKR-S623.exe ill. a TKR-S624.exe -, megfelel a számviteli törvényben, az ÁFA törvényben és a vonatkozó PM rendeletekben előírtaknak is, mely szerint a számítógéppel előállított számla szigorú számadás alá vonása megvalósul oly módon, hogy a gépi program kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított. A számlázó program a számla sorszámokat automatikusan generálja, azokat utólag módosítani nem lehet, a megírt számlák nem módosíthatók, nem törölhetők.
...
 A számítógéppel előállított számla szigorú számadás alá vonása megvalósul oly módon is, hogy a számla összes példányának egymás utáni nyomtatással történő előállítása esetében, a gépi program biztosítja a példányok sorszámozását, több példányos összeszerelt, előnyomás nélküli számla esetén pedig feltünteti azt, hogy a számla hány példányban készült.
...
 A Vevő a szoftver megvásárlásával a szoftver használati jogát szerzi meg, nem a tulajdonjogot. A szoftver licencekhez a TKR Élesítési Procedúra keretében lehet hozzájutni, a használatbavételi díj ( Licenc díj ) és a licenc szállítási költség megfizetése után. A megrendelésig a szoftverek DEMO üzemmódban ( kipróbálható, tesztelhető, tanulmányozható, tanulható, gyakorolható, stb. ) működnek, ÉLES ( üzemszerű, hivatalos, stb. ) felhasználásuk TILOS a TKR366ISZ és a már TKR Frissítésen is átesett rendszerek kivételével.
...
 A TKR szoftverek beüzemeléséhez ( 1 nap ) ingyenes telefonos szaktanácsadást, az aktuális törvényeknek való megfelelés garanciáját ( 1 hétig ingyenes telefonos konzultáció ) és a TKR-Start ill. a TKR-Licenc - TKR-Licenc(e) - ben szereplő feltételek betartása esetén - a már lezárt élesítési fázisok, a már eltelt szoftverhasználati idő és a már eddig is használt TKR Fő funkciók figyelembevételével - 30 napos Licenc díj visszafizetési garanciát biztosítok !
...

 A licenc-licenc(e) értelmében a Használatba vevő másra át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a szerződésben meghatározott számú munkaállomásról a szoftver szolgáltatásáit igénybe veheti.

 A szoftvert a Használatba adó külön írásos engedélye nélkül a Használatba vevő nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.

 Az engedély ( licenc-licenc(e) ) kizárólag a szoftvert használatba vevő cégre vagy magánszemélyre ill. annak meghatározott szervezetére vagy családtagjára ( pl. üzletág, telephely, bolt, üzlet, üzem, iroda, költséghely vagy feleség, fiu, lány, stb. ) terjed ki.
...

 A licenc-licenc(e) érvényes :

- a szoftvert is érintő jogszabályi változásig, ha az a szoftver további korrekt felhasználását ellehetetleníti

- az engedélyt ( licenc-licenc(e) ) adó beavatkozási "kényszere" -ig ( a további helyes működés biztosítása érdekében ) , ha az nem egy "Átalánydíjas szoftver követési és támogatási ( kötelező biztosítás, biztosítás, adminisztráció, információ, használat, támogatás -> support ) szerződés" keretében történik
...

Kereskedelmi törvény : 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Adatvédelmi törvény : 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a

                                           közérdekű adatok nyilvánosságáról

Információs szolgáltatások : 1986. évi II. törvény a sajtóról


   1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés

     célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről


   1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről


   2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető


     feltételeiről és egyes korlátairól


   1998. évi VI. törvény az egyének védelméről

     a személyes adatok gépi feldolgozása során


   2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi

     szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

     összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

   2003. évi XCVII. tv. :

      a 2001. évi CVIII. törvény 2004. január 1-jei módosítása

   2005. évi CLXXI. tv. :

      a 2001. évi CVIII. törvény 2006. január 1-jei módosítása


V : 5

X : 10

L : 50

C : 100


TKR.hu - CÉGIRÁNYÍTÁS, Vállalatirányítás szinte ingyen és majdnem azonnal !!!


BJ-TKR és Vagyonvédelem.

 Veszélyben vannak a raktári, üzemi vagy bolti készletek? A munkatársak és a vezetők jönnek - mennek, és néha a tulajdonos is változik? A megoldás ilyenkor is egy TKR ( BJ-Vagyonőr ).  www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>


BJ-TKR Biztonság

 Veszélyben vannak a cég értékei? Az adatok és a termékek jönnek - mennek, az emberekről nem is beszélve? A megoldás ilyenkor is egy TKR ( BJ-Biztonságiőr ).  www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>


BJ-TKR Munka

 Dolgozzon kevesebbet! A munka nagy részét bízza egy TKR -re.
 www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>


BJ.hu - TKR CÉGIRÁNYÍTÁS, Vállalatirányítás szinte ingyen és majdnem azonnal !!!


TKR számlázó szoftver

 Problémát jelent a bárhol, bármikor és bármilyen formában és tartalommal való számla kiállítás?
 Egy TKR számlázó szoftverrel van választási lehetősége!  www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>


TKR Cégirányítási Információs Rendszer

 Ha az Excel vagy a Calc már nem elég ( az Office -ról és az OpenOffice -ról már nem is beszélve ), kezdetnek egy bármelyik TKR Cégirányítási Rendszer is megteszi.  www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>


TKR könyvelő munkatárs

 Vállalkozása     árbevételi ,    áruforgalmi    könyvelését bízza egy TKR szoftvercsomagra. Persze, azért egy kicsit Önnek is segítenie kell.  www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>


TKR irodai munkatárs

 Vállalkozásában  Ön  az  irodai  munkatárs is ? Bízza a munka egy részét egy TKR szoftvercsomagra !  www.banjozsef.hu


Ingyenes TKR szoftver letöltés >>>
TKR licenc értékesítő munkatárs

 Országosan elérhető cégirányítási rendszer licencek értékesítésére munkatársakat keresek jutalékos rendszerben, elsősorban Győr-Csorna-Kapuvár-Sopron-Fertőpart térségéből.
www.banjozsef.hu      www.viszk.huInformatikus munkát keres

 Több   mint  20  éves  vállalatirányítási  és cégirányítási rendszer építő és fejlesztő, és több mint 10 éves rendszerüzemeltető, rendszertámogató és rendszergazda tapasztalatokkal és tudással szoftver mérnök, informatikai rendszergazda és tanácsadó munkát és állást keres Győr-Moson-Sopron megyében, lehetőleg Sopron térségében.  www.banjozsef.hu

Informatikai tanácsadó munkát keres

 MOST  a  céges  ill. vállalati adatvagyon hasznosításához és menedzseléséhez, igény esetén ki is választom az Önnek legjobban megfelelő TKR változatot.

Szoftver mérnök munkát keres

 Szoftver         mérnök ,        informatikai rendszergazda és tanácsadó munkát és állást keres.  www.banjozsef.hu

BjSql programozó munkát keres

 BjSql   programozó, TKR továbbfejlesztési munkákat keres, habár jelenleg sajnos csak előjegyzésre.  www.banjozsef.hu

TKR adminisztrátor munkát keres

 TKR   adminisztrátor, nemcsak a TKR adminisztrációhoz hasonló feladatokat, hanem egyéb adminisztrátor munkaköröket is keres.  www.banjozsef.hu

TKR marketinges munkát keres

 TKR   marketinges, nemcsak a TKR marketinghez hasonló feladatokat, hanem egyéb marketinges munkaköröket is keres.  www.banjozsef.hu

BJ és VISZK

 Ha a tények mellett a háttér is érdekli, akkor a Valóságos Informatikai Szolgáltató Központ ( V I SZ K ) Önnek készült.  www.banjozsef.hu
A TKR szoftverek beüzemeléséhez ( 1 nap ) ingyenes e-mailes szaktanácsadást, az aktuális törvényeknek való megfelelés garanciáját ( 1 hétig ingyenes e-mailes konzultáció ) és a TKR-Start ill. a TKR-Licenc - TKR-Licenc(e) - ben szereplő feltételek betartása esetén - a már lezárt élesítési fázisok, a már eltelt szoftverhasználati idő és a már eddig is használt TKR Fő funkciók figyelembevételével - 30 napos Licenc díj visszafizetési garanciát biztosítok !

TKR Enterprise Licenc Hálózati felár
Alap ( bjSql )   Ingyenes     Ingyenes  
Szoftver csomag
( TKR W.T.K.R. ... )
Árlista 20 %
Szoftver csomag másolat
( TKR W.T.K.R. ... )
Árlista-40% 10 %
TKR-DEMO CD/DVD
(TKR-DEMO,TKR-Rendszerelem)
10 000 Ft Ingyenes
Önállóan is létező kiegészítő modulok:
( Megrendelés-Fizetés + 8 hónapon belül )
TKR Rendelés ( Vevői ) 60 000 Ft 12 000 Ft
TKR Ajánlat ( Vevői ) 50 000 Ft 10 000 Ft
TKR Zárás ( Listák ) 50 000 Ft 10 000 Ft
TKR Zárás ( Procedúra ) 50 000 Ft 10 000 Ft
TKR Leltár 50 000 Ft 10 000 Ft
TKR Ellenőrzés 40 000 Ft 8 000 Ft
TKR Technológia 60 000 Ft 12 000 Ft
TKR Vonalkód
( Nyomtatás )
40 000 Ft 8 000 Ft
Opciók: ( Megrendelés-Fizetés + 8 hónapon belül )
TKR Rendszerelem 30 000 Ft 6 000 Ft
TKR Rendszerelem/Verzió 78 200 Ft 15 640 Ft
TKR Rendszerelem/Alkalom 114 200 Ft 22 840 Ft
TKR Jogi Kapcsolatok Ingyenes Ingyenes
Bemutatkozó Weblap 80 000 Ft Ingyenes
Cég eBook 10 000 Ft Ingyenes
Termék eBook 16 000 Ft Ingyenes
Termék eMail 6 000 Ft Ingyenes
TEÁOR Ingyenes Ingyenes
VTSZ Ingyenes Ingyenes
SZJ Ingyenes Ingyenes

 

Távkonzultáció ( e-mail )
( [ TKR-TKSZ ] Megkezdett 1/4 óra )
19 200 Ft
Rendszer átvizsgálás
( [ DW-TRÁB ] CD-DVD / Alkalom )
38 400 Ft
Ajánlatkidolgozás
( [ DW-AA ] Rendszerelem / Alkalom )
36 000 Ft
TKR Ajánlat ( elektronikus )
( Alkalom ) + [ e-ajánlat ]
  Ingyenes  
TKR Ajánlat ( papír )
( Alkalom ) + [ e-ajánlat ]
500 Ft
TKR Megrendelés ( elektronikus )
( Alkalom ) + [ e-megrendelés ]
  Ingyenes  
TKR Megrendelés ( papír )
( Alkalom ) + [ e-megrendelés ]
500 Ft
TKR Szállítólevél ( elektronikus )
( Alkalom ) + [ e-szállítólevél ]
  Ingyenes  
TKR Szállítólevél ( papír )
( Alkalom ) + [ e-szállítólevél ]
1000 Ft
TKR Számla ( .PDF [110,90,100] )
( Alkalom ) + [ e-számla ]
  Ingyenes  
TKR Számla ( .PDF [45,35,40] )
( Alkalom ) + [ e-számla ]
  Ingyenes  
TKR Számla ( papír )
( Alkalom ) + [ e-számla ]
2000 Ft
TKR Postázási díj ( Alkalom [ TKR-PD ] )
( adminisztráció + csomagolás + postaköltség + feladás )
3000 Ft
TKR Entreprise V2000 Rendszerelem Licenc
( átmeneti rész engedély - kötelező biztosítás )
( [ TKR ENTERPRISE V0 RL ] Rendszerelem / hónap )
60 000 Ft
TKR Kötelező Biztosítás
( [ TKR-KB ] Rendszer / hónap )
60 000 Ft
TKR Adminisztráció
( [ TKR-IT-A ] Rendszer / hónap )
80 000 Ft
TKR Információ
( [ TKR-I ] Rendszer / hónap )
100 000 Ft
TKR használat
( Rendszerelem / hónap )
60 000 Ft
TKR-Mobil ( mobil telefonos elérhetőség ) ( / Hónap )
60 000 Ft
TKR Biztosítás
( [ TKR-B ] Rendszer / hónap )
200 000 Ft
Gyártási költség
( Rendszerelem / Alkalom )
15 000 Ft
Licenc szállítási költség
( [ TKR-LCSZ ] Rendszerelem/Alkalom )
10 000 Ft
Távellenőrzés ( e-mail )
( Adatbázis / Alkalom )
57 600 Ft
Távadatvizsgálat ( e-mail )
( Táblázat / Alkalom )
52 800 Ft
TKR ( DEMO ) ellenőrzés
( Rendszer / Alkalom )
100 000 Ft
Helyszíni rendszer ellenőrzés
( Megrendelés-Fizetés + 8 hónapon belül )
( [ DW-HRÁB ] Megkezdett óra )
48 000 Ft
Helyszíni adatvizsgálat
( Megrendelés-Fizetés + 8 hónapon belül )
( [ DW-HAE ] Megkezdett óra )
96 000 Ft
Helyszíni konzultáció
( Megrendelés-Fizetés + 8 hónapon belül )
( [ DW-HKSZ ] Megkezdett óra )
72 000 Ft
Kiszállási díj ( [ 9 ] minimum ) 17 500 Ft
Kiszállási díj ( [ 10 ] oda - vissza út ) 300 Ft/Km
Késedelmi pótlék ) ( [ TKR-KP ] havi ) 100%

Az árlisták a hivatkozáson keresztül érhetőek el !!!

TKR Akciós licenc árlista : arlista.jpg

.DOC formátumban : TKR Aktuális Árlista ( 2018. január ).doc

.PDF formátumban : TKR Aktuális Árlista ( 2018. január ).pdf

TKR Felhasználói Kézikönyv árlista :TKR Felhasználói Kézikönyv Árlista ( 2018. január ).doc

TKR Windows Parancssor -os rendszer ( szoftver ) licenc díjak ( .DOC ) : TKR_FELH ( 2018. ).doc

TKR Windows Parancssor -os rendszer ( szoftver ) licenc díjak ( .PDF ) : TKR_FELH ( 2018. ).pdf

TKR Windows Parancssor -os rendszer ( szoftver ) szolgáltatási díjak : TKR_SZOL ( 2018. ).doc

TKR Windows Parancssor -os rendszer ( szoftver ) szolgáltatási díjak : TKR_SZOL ( 2018.).pdf

TKR Windows -os szoftver licenc - licenc(e) díjak : TKR-AL ( 2018. január ).xls

TKR Windows -os szolgáltatási díjak : TKR-SZ-D ( 2018. ).doc

TKR Viszonteladói ( hardver, szoftver ) szolgáltatási díjak : TKR-VISZ ( 2018. január ).doc

TKR Együttműködési, munkavállalói ( hardver, szoftver, feladat ) szolgáltatási díjak : TKR-EGYM ( 2018. január ).doc Ha a honlapjaimon keresztül is elérhető, tömörített és jelszóval védett dokumentációkra is szüksége van, akkor a következő címen ingyenesen elérhető tömörítő és archiváló szoftverre is szüksége lehet.


www.filzip.com
 

Még mielőtt nekiállna az előzőekben bemutatott ill. letölthető dokumetációk további feldolgozásának, javaslom hogy nézzen utána az elábbi TKR segédleten keresztül is elérhető további segédszoftvereknek, ami az esetleges feldolgozást mégjobban megkönnyítheti!


TKR-Segéd

.PDF Dokumentum Nézegető - Nyomtató : Acrobat - Adobe Reader

A .PDF nézegető gyártó oldala

 Az előző, ingyenesen elérhető szoftver csomag telepítése ill. használatbavétele után, egészen biztosan tudja már használni a hivatkozáson ( link ) keresztül is elérhető e-dokumentumot. Természetesen, amennyiben ki is akarja nyomtatni, akkor csak az Önnek szükséges példányt kell, mert Nekem elektronikusan ( e-mail ) is elegendő.

VISZK-TKR-BJ

Magyarország, Győr - Moson - Sopron megye


Bán József ; Bjsoft, VISZKBT nagyobb térképen való megjelenítése


 Amennyiben bármilyen további kérdése van, vagy további segítségre lenne szüksége, akkor nyugodtan keressen meg.

 

          Bán József
 banjozsef.hu VISZK.hu
          ügyvezető
              TKR
           VISZKBT

Internet  : www.banjozsef.hu  www.viszk.hu
Cím  :  9436 Fertőszéplak, Szent Imre utca. 18.
Mobil : 06-30-348-2553
Skype : bjviszk
E-mail : banjozsef@banjozsef.hu  bj@viszk.hu
Adóazonosító jel : 8358632061
Cégjegyzékszám : 08-06-007170
( 1998.01.01. - 2016.01.30. )
Adószám : 22499642-2-08

Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. Bán József ill. a VISZKBT az általa őrzött adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. Gondoskodik az adatok biztonságáról és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. Ha szeretne további információkat kapni tőlünk, kérem, kattintson a "További információ" hivatkozásra és kérnénk azért kicsit részletezni is az Önt érdeklő témakört. További információ